item6
item9

Blog

Home

Architectuur

Overjas

Contact

item3
item3a
item3b
item3h1

Link partners

item3g1
item5

achtergrondinformatie: foto gemaakt door Jeroen Boersma

Veel mensen hebben weinig inzicht in een ontwerp- en/of bouwproces en wat daar allemaal nog meer bij komt kijken. Om weloverwogen beslissingen te nemen en bewuste keuzes te kunnen maken is juiste en heldere informatie noodzakelijk. Wat koste een architect? Wat kost een verbouwing? Wat zijn stichtingskosten? Welke bouwaanvraagprocedure moet worden doorlopen? Daarom geeft JAS informatie over:

1 ontwerp- en bouwproces (stappenplan)

2 investering (stichtingskosten)

3 welke vergunningen er wel of niet nodig zijn (procedures)

PRAKTISCHE INFORMATIE

item4
item4b
item4b1

stichtingskosten

stappenplan

procedures

De meerwaarde van JAS is dat JAS andere en meer mogelijkheden aandraagt dan je had voorzien. Als je A zegt zegt JAS B, C en D. Het grote voordeel hiervan is dat A, B, C en D ook gecombineerd kunnen worden. Alleen door het aanreiken van meerdere mogelijkheden kunnen bewuste keuzes gemaakt worden die optimaal aansluiten bij jouw wensen.

Hoe een ontwerp- en bouwproces gaat, wat JAS daarin voor je kan betekenen en hoe u zelf bepaalt in welke omvang je een opdracht verstrekt staat uitgelegd in het stappenplan.

download stappenplan (pdf)

item10

De stichtingskosten zijn een optelsom van alle kosten die gemaakt moeten worden vanaf het eerste ontwerp tot het in gebruik nemen van een gebouw. Het is raadzaam dit overzicht te maken zodat je een heldere en realistische indicatie heeft van hoeveel geld er nodig is.

download overzicht stichtingskosten (pdf)

item11

Wat voorheen bouwaanvraag en bouwvergunning heette heet nu omgevingsvergunning. Dit staat omschreven in de WABO-wet (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning

Heeft u een vergunning nodig? Zo ja, welke?

www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken

Het bestemmingsplan is een document waarin van alles ligt vastgelegd over wat waar wel of niet mag worden gebouwd, hoe hoog en groot er mag worden gebouwd en welke functie dat mag hebben.

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/

Wat betreft proceduretijd zijn er twee vergunningsproce-dures. Een reguliere en een uitgebreide procedure.

download overzicht proceduretijden (pdf)

© 2012 JAS All Rights Reserved

item12a

Bel of stuur een e-mail

Praktische informatie

item3c2

Haalbaarheids-onderzoek

item3a1

Privacyverklaring

m1
item3b1